Gasappendages en de toekomst van voedselproductie


Gasappendages en de toekomst van voedselproductie

In dit tweede blog in de serie van vier blogs over de meest opvallende ontwikkelingen in de markt, gaan we in op de toekomst van voedselproductie. Het is een logisch vervolg op het eerste blog: De implementatie van circulaire modellen. Deze serie leidt u naar de spannende afsluiting. In het laatste blog onthullen wij namelijk onze nieuwe naam, zodat deze past bij de veranderingen die wij in de loop der jaren doorlopen hebben. Ontdek nu eerst hoe gasappendages bijdragen aan de toekomst van gezonde en duurzame voedsel consumptie.

Maatschappelijke ontwikkelingen in de voedselindustrie

De voedingsindustrie is volop in beweging en wordt beïnvloed door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen.
De meest opvallende zijn:

 • Meer aandacht voor dierenwelzijn in relatie tot voedsel
 • Minder vleesconsumptie
 • Meer groenten op het menu
 • Alternatief bereide producten op basis van plantaardige grondstoffen
 • Circulaire productiemethoden
 • Houdbaarheid van producten 
 • Adequate systemen om de houdbaarheid nauwkeuriger te sturen en te garanderen
 • Mono-layer kunststoffen als verpakkingsmaterialen om een betere recyclebaarheid van de kunststoffen te bewerkstelligen

Tegengaan van verspilling

Een grote uitdaging in de voedingsindustrie is het tegengaan van verspilling in het hele proces. Het geheel kan aanvangen bij het proces van oogsten op het land, in de kas, in de indoor teeltcabine, of zelfs als de vegetarisch bereide procesmatige voedingsmiddelen uit een ‘voedselfabriek’ komen.
Zero verspilling is de ultieme uitdaging, deze zal niet snel worden gerealiseerd, maar dat is wel de uitdaging waar aan gewerkt wordt.

De aspecten van verspilling

Verspilling kent vele aspecten, zoals het oogsten van  het gehele product dat wordt geteeld/gekweekt. Daarna gaat het over de vraag of het gehele product werkelijk kan worden opgegeten en of het ook werkelijk wórdt opgegeten.
Heel vroeger gingen kweken en opeten nog gelijk op. Bij zelfvoorziening zijn mensen vanzelf alert op goed en effectief gebruik van alles wat eetbaar zou kunnen zijn. Na de jaren zeventig van de vorige eeuw was hier geen aandacht meer voor. Er was inmiddels altijd een overschot aan voedsel in de Westerse wereld. Inmiddels is hier wel aandacht voor. Met name bij de verwerking van de gewassen en bij de veredeling van planten en gewassen.
Er gaat echter nog veel verloren in de logistieke ketens. De laatste jaren is er in toenemende mate aandacht voor om de verspilling nog veel verder terug te brengen. Dit is ook nodig om ervoor te zorgen dat er voedsel is voor iedereen en het streven naar een circulaire voedselketen.

Verspilling door bederf

Het voorkomen van verspilling in de gehele keten is een belangrijke uitdaging. Dit vereist geoptimaliseerde processen wat begint bij effectieve groei en/of teelt van de producten, of het nu om dierlijke producten gaat of plantaardige producten. Alle stappen dienen met minimale verspilling uitgevoerd te worden. En als er dan al verspilling is, dan is de vorm en soort van verspilling nog heel relevant. Hier komen wij later op terug.
Verspilling tegengaan vraagt om maximaal optimale processen, waarbij geen basismaterialen worden verspilt. En waarbij alle benodigde energie duurzaam en circulair wordt geproduceerd.

Voorbeelden van processen die verspilling tegen gaan

Als wij dit concreet vertalen naar processen die van grote invloed zijn, en hierin zijn wij zeker niet compleet, dan betekent dit onder andere: 

 • Productie van kunstmest met elektriciteit en waterstofgas 
 • Transport met elektrisch of waterstof aangedreven voertuigen 
 • Circulair geproduceerd veevoer en energie circulaire transportsystemen voor het houden van dieren 
 • Energie-neutrale machines voor het zaaien, bewerken, oogsten en verwerken van gewassen
 • Energie circulair koken, koelen, invriezen, portioneren en verpakken
 • Niets verspillen, dus alles wat de foodketen in gaat, ook daadwerkelijk gebruiken

Houdbaarheid van geproduceerde voedingsmiddelen

Een belangrijk onderdeel van het vraagstuk om de voedselketen circulair te krijgen draait om hetgeen wij op ons bord krijgen. Bij het verpakken van ónder andere kant-en-klare maaltijden, brood afbakproducten en vers bereide salades, wordt al veel gebruik gemaakt van Modified Atmosphere Packaging (MAP-verpakken). Hiermee wordt de houdbaarheid verlengt en de smaak en textuur behouden.
Deze techniek heeft aanzienlijk bijgedragen aan het verduurzamen van de voedselketen door verspilling te verminderen en het meer circulair maken van de gehele keten. Verschillende instituten werken onvermoeibaar om verpakkingsmethoden verder te verbeteren, waarbij MAP-verpakken een cruciale rol speelt.

Het circulair maken van de foodketen

De foodketen is bij uitstek geschikt om circulair te worden gemaakt. Voedsel dat wordt geconsumeerd, komt via ons spijsverteringsstelsel terecht in het rioleringssysteem. Indien er geen extra vervuiling in komt, kan deze stroom uitstekend worden recycled. Dit gebeurt enerzijds door biogasproductie en anderzijds door composteren van vaste stoffen. Misschien geen ‘fris’ onderwerp, maar wel essentieel. De vervuiling van ons afvalwater is een groot probleem in deze context. Dit gaan wij hier niet verder uitwerken.
Als 100% van het geproduceerde voedsel wordt gebruikt, kan de keten 100% circulair worden gemaakt. Dus het voorkomen van verspilling in de keten is een key factor in een circulaire keten.

De rol en impact van industriële gassen

Nu vraagt u zich misschien af: “En wat is dan de rol en impact van industriële gassen bij alle bovenstaande vermelde zaken en ontwikkelingen?”
Dat is onder andere bij de volgende processen: 

 • Duurzaam transport vereist duurzame transportmiddelen die gebruikmaken van duurzame energie. Op dit moment zijn dit voornamelijk waterkracht, windenergie, biogas, nucleair geproduceerde elektriciteit en duurzaam geproduceerde oliën als brandstof. Er is nog veel onderzoek gaande en in ontwikkeling, maar de hoofdlijn is dat duurzaam geproduceerde elektriciteit (bijvoorbeeld uit windenergie) en waterstof naast elkaar en elkaar versterkend belangrijk zijn en steeds belangrijker worden.
 • Verwarmen kan in veel gevallen goed met elektriciteit. In sommige situaties werkt dit niet en is waterstof in de toekomst waarschijnlijk het enige alternatief.
 • Koelen en vriezen vragen veel energie, en leveren daarnaast veel energie op. Energie gaat immers niet verloren, maar is vaak niet meer grijpbaar en/of bruikbaar. Voor koel- en vriessystemen zijn industriële gassen onmisbaar. Koelen en vriezen werken meestal door het koelmedium (gas) te laten verdampen of expanderen, waardoor er warmte wordt onttrokken aan het te koelen product. Koelen kan ook plaatsvinden met water als koelmedium. De cirkel van warmte van de ene plaats, zeg het te koelen product, naar de omgeving te transporteren blijft een proces met industriële gassen. Daarbij wordt het circulair maken van de keten van warmte uitwisseling essentieel en een grote uitdaging. Hierbij worden al grote stappen gezet, maar de techniek ontwikkeld zich verder. Daarom wordt de specialistische kennis en de toepassing van gastechnologie alleen maar belangrijker.
 • De productie van biogas levert een uitstekende bijdrage aan de circulaire economie. Biogas kan worden geproduceerd uit organisch afval, zoals rioolwater, mest, voedselresten en plantenresten. Het kan worden gebruikt om elektriciteit op te wekken, maar ook als brandstof voor transportmiddelen en verwarming. Handelsonderneming PD is intensief bij dit proces betrokken als leverancier van hoogwaardige appendages, apparaten en instrumenten voor de bouw van hoogwaardige Biogas installaties.
 • Verpakkingen: Veel verpakkingsmaterialen worden geproduceerd met behulp van industriële gassen. Bijvoorbeeld schuimverpakkingen voor het beschermen en isoleren van temperatuurgevoelige voedingsmiddelen. Deze worden vaak geproduceerd met behulp van expansiemiddelen en industrieel gas, waaronder pentaan . Dit soort verpakkingen helpt om de kwaliteit en veiligheid van voedsel te waarborgen en voedselverspilling te verminderen.
 • Ook in de landbouw worden industriële gassen gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan de teelt in kassen. Hierbij wordt kooldioxide toegevoegd om de fotosynthese van planten te bevorderen en zo de groei en opbrengst te verhogen. 
 • MAP-verpakken is een van de belangrijkste toepassingen van industriële gassen in de voedselindustrie. Bij deze verpakkingstechniek wordt de lucht in de verpakking vervangen door een gecontroleerde mix van gassen, meestal een speciale combinatie van stikstof, kooldioxide en zuurstof. Hierdoor wordt de groei van bacteriën en schimmels geremd, wat leidt tot een langere houdbaarheid van het product en een vermindering van voedselverspilling.

Industriële gassen als circulair systeem en de waarde van PD hierin

Industriële gassen en het gebruik en de toepassing ervan neemt sterk toe aan belang en impact. Veel van deze technieken bestaan al vele jaren, maar meestal niet als circulair systeem. En juist daar zit de uitdaging.  Een uitdaging waarin wij vaak betrokken worden als kennispartner, sparringpartner voor het ontwerpen en voor de detaillering van de systeem uitvoering. 

Bijvoorbeeld bij:

 • Het adviseren om tot de meest maximaal duurzame MAP-verpakking installatie te komen voor een food verpakkingsproces;
 • Het benoemen van alle componenten die nodig zijn om een compleet systeem stabiel, veilig en optimaal functionerend te laten zijn;
 • Het productie gereed maken van een op laboratoriumschaal gebaseerde testopstelling. Vervolgens kan de opstelling toegepast worden in een (semi-)praktijk opstelling;
 • Het adviseren over de optimale lekdetektie opstelling voor foodverpakkingen, met hoge capaciteit, lage energievraag en een lange 24/7 productie levensduur;
 • Het in detail uitvoeren van een robuust, veilig en monkey proof drukregeling van bijvoorbeeld 600 bar naar 480 mbar;

Deskundig advies en levering met betrekking tot gasapparatuur

Bent u betrokken bij de foodindustrie en heeft u te maken met uitdagende vraagstukken in combinatie met gastechnieken? Weet dat u bij ons welkom bent voor deskundig advies en de levering van gasapparatuur die u helpt om uw doelen te bereiken in de moderne industriële oplossingen en productieprocessen. 


PS: Nog 2 weken voordat de nieuwe naam voor Handelsonderneming PD onthuld wordt. En om het wachten makkelijker te maken, delen we in het volgende blog wetenswaardigheden over de rol van gasappendages in slimme fabrieken en processen. Oftwel: Industrie 4.0….Linkedin icoon
Vond u dit interessant? Deel hem online!
Boutjes

Plan een gesprek


Graag nemen wij ruim de tijd om met u te sparren over welke oplossingen het beste passen bij uw onderneming.

Plan daarom een vrijblijvend adviesgesprek zodat wij u kunnen overtuigen over onze expertise en dat wij u beste oplossingen kunnen aanbieden.

Advies aanvragen
PD Gas Technology
menu sluit
sluiten

Bel mij terug verzoek

Een moment geduld alstublieft...

Bel mij terug